ENGLISH צור קשר גלריה תרבות-מדע פיזיקה מחקרית מדע חישובי כימיה פיסיקה אודות
פירוט פרסי נובל שהוכרזו ב-2018
<< לכל המבזקים    
לוח אירועים
דף הבית  >>  כתבות דף ראשי
כתבות דף ראשי
תכנית ח"ץ   ()
לימודי ח"ץ- חמד"עי צעיר: תכנית לימודים חמד"עית ייחודית לתלמידי כיתות ט' מצטיינים, שנועדה להתחיל את מסלול לימוד הפיזיקה לקראת בגרות ולחשוף את התלמידים למיומנויות מדע בסיסיות: תיאוריה וניסויים "HANDS ON". התלמידים רוכשים ידע, כלים מדעיים ומיומנויות הנדרשים בהמשך הדרך ומחוייבים בנוכחות שוטפת, הכנת שיעורי בית ומבחנים. התכנית כוללת ניסויים והדגמות מורה, תחרויות וסדנאות.

לימודי ח"ץ - חמד"עי צעיר

תכנית לימודים ייחודית שפותחה בחמד"ע כשנה ראשונה בתכנית 4 שנתית (ט'-י"ב) לתלמידי ט' מצטיינים, שמטרתה להתחיל את מסלול לימוד המדע לקראת בגרות ולחשוף את התלמידים למיומנויות בסיס מדעיות: תיאוריה וניסויים "HANDS ON". מודל זה אומץ כפיילוט במספר מוקדים בארץ.

לימודי ח"ץ מאפשרים לתלמידים מצטיינים מחטיבות הביניים בתל אביב-יפו להתחיל כבר בכיתה ט' את מסלול לימודי הפיזיקה או הכימיה לקראת בגרות בהיקף של 5 יח"ל: לרכוש כלים מדעיים, מיומנויות וידע ברמה גבוהה, שהם הבסיס של תשתית החינוך המדעי. באקלים הנוח של כיתה ט', לפני המרוץ לקראת בחינות הבגרות, ניתנת לתלמידים הזדמנות ללמוד באווירה של פתיחות, סקרנות וחקירה, שמובילות למצויינות. הלימודים מחייבים נוכחות בשיעורים השוטפים והכנת שיעורי בית ומקנים ציון בתעודה כשאר מקצועות הלימוד.

התלמידים נחשפים למדע איכותני וכמותי תוך העמקה במתמטיקה ובהתנסות במיגוון ניסויים והדגמות מורה, תחרויות וסדנאות, שמעוררים מוטיבציה ומבססים מיומנות להמשך לימודי המדעים. לימודי ח"ץ מעודדים תלמידים צעירים לבחור במדעים בהמשך דרכם בבית הספר התיכון.

לרשות תלמידינו עומדים אמצעי הוראה מתקדמים : מעבדות משוכללות, מחשבים, תוכנות לימודיות ושימוש באינטרנט. האינטרנט משמש גם כאמצעי קשר שוטף עם התלמידים מחוץ לשיעורים באמצעות אתר חמד"ע.

רכז לימודי ח"ץ - חיים שמואלי

 תגובות באתר
 תגובות בפייסבוק
קישורים
דף הפייסבוק של חמד"ע
Petel/moodle
Office 365
תדריכי מעבדה - פיזיקה
בלוגים
כניסה למערכת תקשוב אישי
שם
סיסמה
בניית אתרים
חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי, תל אביב יפו (עמותה). רחוב הפרדס 7, תל אביב, מיקוד 6424534. טלפון 03-5210800, פקס 03-5210810.
.Hemda - Center for Science Education 7 hapardess Street, Tel Aviv, IsraelZip Code 6424534. Tel 03-5210800, Fax 03-5210810